kosciol-z-napisem-wieczysta-adoracja
Start Bractwo
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:454. Error 9: Invalid character

Witamy na stronie Bractwa Adoracji
Najwitszego Sakramentu


PICT0184Aktualnie znajdujesz si na stronie Bractwa Adoracji Najwitszego Sakramentu przy parafii w. Jzefa Oblubieca NMP w Warszawie na Kole, ul. Deotymy 41.
Tu moesz dowiedzie si wszystkiego o Wieczystej Adoracji Najwitszego Sakramentu w naszym kociele oraz nawiza kontakt z czonkami Bractwa.

KONTAKT >>

Zapraszamy!

Mamy nadziej, e publikowane tu informacje pomog wam szybko i atwo zapozna sie z dziaalnoci Bractwa i jego struktur.
http://swjozef.nazwa.pl/bractwo/images/stories/bractwo/adoracja.jpgZapraszamy wszystkich chtnych parafian do wsplpracy przy redagowaniu niniejszej strony.
Zapraszamy rwnie do Kaplicy Wieczystej Adoracji. Znajduje sie ona w bocznej nawie po lewej stronie naszego kocioa. Jest tu wystawiony dzie i noc Najwitszy Sakrament . Tu czeka na ciebie Jezus Chrystus. On chce ci obdarzy Mioci i Pokojem.

Kaplica jest interesujca.
PICT0255aNa tablicach umieszczone s wota, ktre ludzie skadaj z wdzicznoci za otrzymane aski. Jest wiele nawrce, uzdrowie na duszy i ciele. Jest wiele ask, o ktrych wierzcy i niewierzcy zapisuj w wyoonej ksidze wiadectw i ask. S
rwnie uzdrowienia udokumentowane. Dokumentacja tych uzdrowie jest umieszczona w parafialnym archiwum. Cz wiadectw jest ju umieszczona na stronie internetowej Bractwa i mona si z nimi zapozna.
PICT0252a Mona otworzy ksig do ktrej wierni wpisuj swoje wiadectwa o otrzymanych askach. S to: podzikowania, proby, wiadectwa o
osobistych dowiadczeniach nawrcenia, uzdrowienia, bd innego rodzaju aski.
W kady Pierwszy Pitek miesica wielu czonkw Bractwa wcza si w modlitw si za Ojczyzn w naszym Kociele poczynajc od godz. 15oo. - Koronka do Boego Miodsierdzia i Msza wita przebagalna za Ojczyzn.
O godz. 19oo. - Msza w. Wynagradzajca Najwitszemu Sercu Jezusa obojtno i wzgard nasz i caego wiata, wystawienie Najwietszego Sakramentu - celebruje ks. Opiekun Bractwa.
Z A P R A S Z A M Y !!!


 

Gwne menu

Logowanie