kosciol-z-napisem-wieczysta-adoracja
Start Bractwo Historia Bractwa
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:454. Error 9: Invalid character

Historia Bractwa Adoracyjnego

Od stycznia 1986r. koci parafialny w. 166fJzefa Oblubieca Najwitszej Maryi Panny w Warszawie na Kole zosta otwarty dla caodziennej modlitwy. Trosk o bezpieczestwo wityni podjli parafianie, ktrzy podczas dnia regularnie modlili si przed Jezusem Chrystusem ukrytym w tabernakulum. Po pewnym czasie modlitwy przeduono do plnocy. Ta spontanicznie powstaa grupa liczca kilkaset oob, otrzymaa organizacyjn struktur stanowic nieformalny zacztek Bractwa Adoracyjnego Najwietszego Sakramentu.

W marcu 1987 roku po wielkopostnych rekolekcjach parafialnych wierni zgosili pragnienie caodobowej adoracji w kociele przed wystawionym Najwitszym Sakramentem. Na prob wczesnego proboszcza ks. Praata Jana Sikorskiego takiej zgody na rozpoczcie nieustajcej adoracji w kociele w. Jzefa Oblubieca Najwietszej Maryi Panny w Warszawie na Kole udzieli Jzef kardyna Glemp, prymas Polski.

kosciol_mszaKs. Proboszcz powoa gwnego koordynatora Bractwa Adoracyjnego nadajc mu tytu "Superior". Pierwszym Superiorem by Brat Wacaw Fedorowicz. Peni swoj sub przez 5 lat (1987-1992). Z powodu choroby zrezygnowa z tej suby, a na jego nastpc zosta powoany Brat Jerzy Kup. Suy w latach (1992 - 2007). Ksidz Proboszcz - Praat Jan Sikorski - by inicjatorem i opiekunem Bractwa Adoracyjnego przez 20 lat (1986 - 2006).

W czerwcu 2006 r. Proboszczem parafii w. Jzefa O.N.M.P w Warszawie na Kole zosta ks. dr Zbigniew Godlewski. W styczniu 2007 r. Brat Jerzy Kup zakoczy swoj suebn dziaalno jako Superior. (1993 - 2006). Ksidz Proboszcz, tego samego dnia powoa do tej suby Siostr Mariann Gsiorek. Otrzymaa Ona nominacj Superiora na okres 3 lat. Kadencja Siostry Marianny zakoczya si 2 stycznia 2010 roku. Nowym Superiorem Bractwa zosta mianowany Brat Jarosaw Potapczuk - te na okres 3 lat.

Opiekunem Bractwa Adoracyjnego od lipca 2006 do czerwca 2008 r. by ks. Proboszcz Zbigniew Godlewski. Obecnie opiekunem Bractwa jest ks. dr Bolesaw Szewc. 

Gwne menu

Logowanie