kosciol-z-napisem-wieczysta-adoracja
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:454. Error 9: Invalid character

15 listopada 2009


Kolejna wsplna adoracja Najwitszego Sakramentu, nie tylko czonkw Bractwa, ale rwnie wszystkich ludzi, ktrzy pragnli uczestniczy w tym Adoracyjnym Naboestwie, miaa miejsce 15 listopada 2009r. Program zosta opracowany w Zespole : Maria Jechna, Irena Siwek, Ewa Relidzyska, Marianna Gsiorek, Lucyna Szczeniak, oraz Jerzy Zagrski w zastpstwie Edgara. Zesp pracowa pod kierownictwem ks. Bolesawa Szewca - Opiekuna Bractwa. Adoracja nasza miaa charakter modlitewny i bya prowadzona w obecnoci Jezus Chrystus utajonego w Najwitszym Sakramencie, ktry spoglda na nas i uczy nas modlitwy sercem. Opraw muzyczn przygotowa Zesp ? Effatha?,ktry piewem i muzyk wielbi Boga razem z nami. Ks. Bolesaw na podstawie Ewangelii k 12, 22-34 wygosi katechez nt. Modlitwa czynnoci. Pozornie wydaje si, e jest to bahy temat, ale jake ciekawy. Czsto nie zdajemy sobie sprawy z tego, e praca jest modlitw. Praca wykonana zgodnie z wol Bo suy innym ludziom, a tym samym przynosi chwa Bogu. Pracujemy nie tylko dla tego, e musimy zarobi pienidze niezbdne dla naszej egzystencji, ale z naszej pracy korzystaj inni.

? Praca jest dobrem czowieka ? dobrem jego czowieczestwa ? przez prace bowiem czowiek nie tylko przeksztaca przyrod, dostosowujc j do swoich potrzeb, ale take urzeczywistnia siebie jako czowiek, a take poniekd bardziej staje si czowiekiem. Chrzecijanin, ktry wsuchuje si w sowo Boga ywego, czc prace z modlitw, niech wie, jakie miejsce ta jego praca zajmuje nie tylko w postpie ziemskim, ale take we wzrocie krlestwa Boego, do ktrego wszyscy jestemy wezwani moc Ducha witego i sowem Ewangelii.? ? tak pisa Papie Jan Pawe II w Encyklice- LABOREM EXERCENS.

Wykonujc codzienne czynnoci ? modlimy si, jeeli t czynno wykonujemy z mioci, zostawiajc w tej czynnoci czstk siebie. Pracujemy w obecnoci Jezusa Chrystusa ? cho jest nie widzialny. Gotujemy obiad dla czonkw rodziny, ale Jezus jest przy nas i do obiadu zasidzie razem z nami. Tak naprawd wykonujemy t prac na chwa Bo- dla Niego. Tak mwi m.in. ks. Bolesaw w swoim wystpieniu. Peny tekst katechezy wygoszonej 15 listopada 09r, ukae si 20 grudnia na kolejnym spotkaniu formacyjnym Bractwa Adoracyjnego, na ktre serdecznie zapraszamy wszystkie wsplnoty parafialne i tych wszystkich, ktrzy pragn spotka Jezusa na swojej drodze ycia. Temat grudniowej katechezy to wanie Adoracja- spotkanie z Bogiem.

Z inicjatywy ks. Proboszcza na minionym spotkaniu rozdawano skoroszyty z tekstem poprzedniej katechezy / Od rozmylania do medytacji/. Te skoroszyty stay si wasnoci kadego uczestnika wsplnej adoracji. Bd one nadal rozdawane tym, ktrzy przyjd po raz pierwszy na wspln adoracji W tych skoroszytach kady moe gromadzi teksty katechez wygaszanych na kolejnych spotkaniach - na wsplnej adoracji. Katechezy s bardzo gbokie i ucz w jaki sposb mona spotka si z Jezusem Chrystusem i jak doj do witoci jeeli kto chce i tego bardzo pragnie.

Dzikujemy wszystkim gociom i czonkom Bractwa Adoracyjnego za obecno na wsplnej adoracji. Przede wszystkim dzikujemy Ks. Proboszczowi za inicjatyw w pogbianiu i przyswajaniu wiedzy religijnej. Dzikujemy ks. Bolesawowi za to, e jest z nami, e czuwa nad naszym rozwojem duchowym. Dzikujemy Zespoowi ?Effatha? za bezinteresown sub w naszym Bractwie, uyczajc nam swojej muzyki i piewu. Dzikujemy Panu Marianowi za dodatkowe godziny pracy. Dzikujemy wszystkim zgromadzonym za ich obecno na tym spotkaniu. Ju dzi serdecznie zapraszamy ca wsplnot parafialn na kolejne spotkanie. Zapraszamy na grudniowe spotkanie wszystkie wsplnoty parafialne. Bo przecie wikszo osb nalecych do rnych wsplnot adoruje Najwitszy Sakrament.

Serdecznie zapraszamy!!!

Bractwo Adoracyjne

 

Gwne menu

Logowanie