kosciol-z-napisem-wieczysta-adoracja
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:454. Error 9: Invalid character

W kad trzeci niedziel miesica czonkowie Bractwa spotykaj sie na wsplnej adoracji Najwietszego Sakramentu o godz. 1500 w grnym kociele. Spotkania prowadz czonkowie Bractwa Adoracyjnego. Opracowane teksty katechez mona zabra do domu.
18 marzec 2012r.
Temat: Apostolski wymiar Wieczystej Adoracji18 grudzie 2011r.
Temat: Powoanie do apostolstwa wieckich
Wraz z darem ycia i Chrztem wietym, kady z nas otrzyma od Boga powoanie do bycia apostoem. Apostolstwo jest "posannictwem z gry", zadaniem, ktre nie wypywa z inicjatywy czowieka, lecz jest dane przez interwencje Boga samego. Apostoem jest ten, kto we waciwy sposb angazuje sie w dzieo rozszerzania Krlestwa Boego.
Terenem naszego apostolstwa jest to miejsce, do ktrego Bg mnie aktualnie powouje poprzez potrzeb ludzi i Kocioa. Zakada to otwarto, dyspozycyjno w stosunku do Boga, ktry mwi do nas przez ludzi i wydarzenia
.
Std tak wan postaw w zyciu chrzecianina jest rozeznanie i rewizja podejmowanego apostolstwa. Miejsce naszego apostolstwa jest tam, gdzie przebywamy.
21 listopada 2011r.
Dzieje Apostolskie:Dz 2, 1-2. 14.22-24. 40-47
Wizi midzyludzkie oywiane suchaniem sowa i celebracj Eucharystyczn
"Kiedy nadszed wreszcie dzie Pidziesitnicy, znajdowali si wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle da sie sysze z nieba szum, jakby uderzenie gwatownego wichru, i napeni cay dom, w ktrym przebywali."; " umacniajc dusze uczniw, zachcajc do wytrwania w wierze,. " Kiedy w kadym kociele wrd modlitw i postw ustanowili im starszych*, polecili ich Panu, w ktrego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydi i przybyli do Pamfilii".

Do jednoci chrzeciaskiej wzywa nas Pan Jezus. Wzywa rwnie Papie Jan Pawe II. Wzywa rwnie obecny Papie Benedykt XVI. By w komunii z Jezusem, by w komunii w rodzinie, we splnocie kocioa to jest nasze zadanie.
Chrzecijastwo od samego pocztku zakadao jednoczenie si, tworzenie wizi cigle oywionych suchaniem sowa Boego i celebracj Eucharystii oywianych przez Ducha witego.
Relacja spotkania z drugim czowiekiem, prowadzi do jednoci. O t jedno prosi Ojca w modlitwie arcykapaskiej podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus Chrystus - nasz Zbawiciel. Prosi by ta jedno moga rozlewa sie z Ofiary Eucharystycznej, ktra ludzi sobie obcych czyni brami. Jedno jest nam dana z otarza. Jest udzielana moc samego aktu sprawowanego przez Chrystusa. Eucharystia zmienia wszystko, jeeli jestemy gotowi do przyjcia sowa Boego. Przyjmujc Komuni wiet jestemy sobie bliscy, a blisko tworzy nie wi, tylko jedno, czyli komuni z Bogiem i ludm
i
przyjmujcymi tego samego Boga.

16 padziernik 2011r.
Ewangelia: k 19,1-10,
"Jezus wszed do Jerycha i przechodzi przez miasto. A by tam pewien czowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celnikw i bardzo bogaty. Chcia on koniecznie zobaczy Jezusa, kto to jest, ale nie mg z powodu tumu, gdy by niskiego wzrostu. Pobieg wiec na przd i wspi si na sykomor, aby mc Go ujrze, tamtdy bowiem mia przechodzi. Gdy Jezus przyszed na to miejsce, spojrza w gr i rzek do niego: Zacheuszu, zejd prdko, albowiem dzi musz si zatrzyma w twoim domu. Zeszed wic z pospiechem i przyj Go rozradowany. A wszyscy, widzc to szemrali: Do grzesznika poszed w goscin. Lecz Zacheusz stan i rzek do Pana: Panie, oto poow mwego majtku daj ubogim, a jeli kogo w czym skrzywdziem, zwracam poczwrnie. Na to Jezus rzek do niego: Dzi zbawienie stao si udziaem tego domu, gdy i on jest synem Abrachama. Albowiem Syn Czowieczy przyszed szuka i zbawia to, co zgino."
Temat:"Przemiana moralna jako odpowied na mio Jezusa"
Przemiana Moralna jest serdecznym pragnieniem odpowiedzi na mio Pana Jezusa caym swoim jestestwem przy wiadomoci wasnej kruchoi. Moe si zdarzy e nagle odnajd to wanie czego szukam w obliczu Jezusa oddajcego mi si w Eucharystii, ktry nagle moe dotkn mnie swoj mioci. I ja, taki marny, peen niewiernoci, za i grzechu spotkam Boga, ktry jest samym dobrem i czystoci i chce mnie prowadzi, przez Eucharysti zblia do siebie.
Jeeli jeste saby i grzeszny masz szczeglne prawo do Jezusowych ramion, poniewa on jest dobrym pasterzem, ktry szuka owiec zaginionych i tych sabych, bezradnych, nie nadajcych za stadem. Pozwl si Jezusowi brac na ramiona, pozwl mu kocha, uwierz w jego mio. Aby mg by na Jego ramionach, potrzebna jest postawa pokory, trzeba, uzna, e jeste niegodny sam z siebia. Trzeba uwierzy w Jego mio.

18 wrzesie 2011r
.
Ewangelia J:4,20-26;
Ojcowie nasi oddawali cze Bogu natej grze, a wy mwicie, ze w Jerozolimie jest miejsce, gdzie naley czci Boga. Odpowiedzia jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, e nadchodzi godzina, kiedy ani natej grze, ani w Jerozolimie nie bdziecie czcili Ojca. Wy czcicie to czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, poniewa zbawienie bierze pocztek od ydw. Nadchodzi jednak godzina, owszem ju jest, kiedy to prawdziwi czciciele bd oddawa cze Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mie Ojciec. Bg jest Duchem; potrzeba wic, by czciciele Jego oddawali mu cze w Duchu i prawdzie.
Rzeka do Niego kobieta: Wiem, e przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedzia do niej Jezus: Jestem Nim Ja, ktry z Tob mwi.

Temat: Kult duchowy, czyli przemiana wsnego sposobu ycia i mylenia

Nowa rzeczywisto, ktr objawi nam Jezus nie jest wcale atwa i prosta jeli prbujemy j rozumie i ocenia w naszych codziennych kategoriach. Zrozumienie tej rzeczywistoci jest moliwe tylko z Jezusem bdcym tu i teraz, realnie obecnym w Eucharystii. On nam mwi przez swoj obecno, e Bg chce by obecny w naszym codziennym yciu. Bg chce, aby nasze ycie nie ograniczao si tylko do codziennych, ziemskich wymiarw, lecz by przekraczao je i ju "tu i teraz" czyo si z yciem wiecznym z Bogiem.
Bg jest obecny tylko w teraniejszoci, jest przy mnie w kadej chwili i chce abym i ja by przy nim w kadej chwili, we wszystkim co robi i jak robi, abym pamita, e On jest przy mnie. Nie na grze i nie w wityni, nie w niedziel ani nie w swita, ale kadego dnia we wasnym sercu bd Ci uwielbia Panie. 

Gwne menu

Logowanie