kosciol-z-napisem-wieczysta-adoracja
Start Wieczysta adoracja Jak zainicjowa Wieczyst Adoracj
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:454. Error 9: Invalid character

PICT0184Wieczysta adoracja Najwitszego Sakramentu to adoracja, ktra trwa dzie i noc, nieprzerwanie kadego dnia tygodnia. Trwa nieustannie przez lata - czyli "wieczycie". Koci jest otwarty ca dob, a w tym kociele jest odpowiednie miejsce, gdzie moe by wystawiony Najwitszy Sakrament. Aby zainicjowa wieczyst adoracj. Musz by spenione odpowiednie warunki takie jak: bezpieczestwo i cisza, a przede wszystkim chtni wierni, ktrzy zechc adorowa Najwitszy Sakrament. Samo wystawienie Najwitszego Sakramentu nie jest adoracj. Adoracja zaczyna si wtedy, gdy jest kto adorujcy. Spotkanie adoracyjne wymaga dwch stron. Z jednej strony jest Jezus Chrystus obdarzajcy swoj Obecnoci, a z drugiej strony jest kto, kto ten dar przyjmuje.

Jest w Polsce 10 kociow
(dane z roku 2012), gdzie wprowadzono caodobow wieczyst adoracj dostpn dla wszystkich wiernych. Rna jest ich geneza. W Biaymstoku w Parafii Ducha witego dla zapewnienia cigoci adoracji powoano Instytut Apostolstwa Jezusa Eucharystycznego. W Instytucie tym skada si lubowanie wiernoci Kocioowi i okrelonego stylu ycia, jego czonkowie przechodz systematyczn formacj, coroczne trzydniowe rekolekcje oraz angauj si w inne sprawy Kocioa. Wok Instytutu gromadz si wszyscy inni adorujcy. W Parafii w. Wojciecha w Wyszkowie adoracja nocna oparta jest na rnych wsplnotach dziaajcych w Parafii. W orodkach wieczystej adoracji przewaa model dyurw adoracyjnych, na ktre zapisuj si chtni parafianie raz w tygodniu lub raz w miesicu. Odrbny fenomen stanowi wieczysta adoracja w Sanktuarium Boego Miosierdzia w Krakowie-agiewnikach. Adoracja w nocy jest podzielona pomidzy poszczeglne parafie. Ta adoracja ma charakter diecezjalny.

stolik

W naszej Parafii witego Jzefa na Kole w 1987 roku powstay dyury adoracyjne. Ks. Krzysztof Maachowski poprowadzi rekolekcje na temat Eucharystii i Adoracji - wyjani wiernym na czym polega wieczysta adoracja. W czasie rekolekcji kapan przedstawi schemat organizacyjny wieczystej adoracji. Reszta powstaa spontanicznie. Opracowano deklaracje zawierajce podstawowe dane tzn.
DEKLARUJ
deklaracjaCh adorowania Najwitszego

Sakramentu w Parafii .......................................................
Imi i Nazwisko .......................................................
Adres...............................................
Telefon............................................
Rok urodzenia....................................

Proponuj stay dzie .............................
Godzin od ................ do ..................
Data i podpis ..........................................

Deklaracje zostay wiernym rozdane. W czasie tyche samych rekolekcji, wierni podejmowali decyzje i skadali deklaracje w wyznaczonym miejscu (bya to zakrystia).
Na podstawie zoonych deklaracji sporzdzono grafik dyurw. Grup tych, ktrzy zadeklarowali swoje stae godziny cotygodniowej adoracji nazwano mianem Bractwo Adoracyjne.
Dob podzielono na 4 grupy (obecnie adorujcy w cigu danego dnia tworz jedn grup): Nad kad grup czuwa koordynator. Nad caoci Superior. Superior tworzy grafik dyurw. Jest to zeszyt/ksika w ktrym adorujcy potwierdzaj swoja obecno przez zoenie w nim podpisw.
Ks. Proboszcz powoywa Superiora, a Superior - koordynatorw poszczeglnych grup (obecnie koordynatorw powouje rwnie Ks. Proboszcz). Proboszcz, lub powoan
y przez niego kapan by moderatorem Bractwa Adoracyjnego i jego opiekunem.
Ks. Proboszcz zainstalowa alarm i zapewni w nocy ochron.
Za cigo adoracji odpowiadaj: Superior i koordynatorzy. Dbaj oni o to, by bya zapewniona cigo osb adorujcych.
legitOsoby wpisane do grafiku s na stau kandydackim przez pl roku. Po odbytym stau kandydaci otrzymuj legitymacje Bractwa Adoracyjnego. Wrczenie legitymacji odbywa si dwa razy do roku: - na spotkaniu opatkowym i w oktawie Boego Ciaa - na Mszy w. jubileuszowej.
Czonkowie Bractwa otrzymuj pamitki jubileuszowe po 5,10,15,20 i 25 latach adoracji.
Tak zorganizowana wieczysta adoracja zapewnia cigo dyurw. Koci jest otwarty dzie i noc. O kadej porze dnia i nocy mog korzysta z adoracji osoby niezrzeszone. Przyjedaj do nas wierni z innych parafii. Korzystaj z dobrodziejstwa Wieczystej Adoracji. Niektrzy deklaruj stae godziny adoracji.

Bractwo Adoracji Najwitszego Sakramentu nie jest podobne do Instytutu Apostolstwa Jezusa Eucharystycznego w Biaymstoku, najczciej nie wykracza w swojej dziaanoci poza zapewnienie dyurw adoracyjnych. Przez wiele lat wychodzono z zaoenia, e jego czonkowie s w rnych wsplnotach, uczestnicz w yciu parafialnym i to daje im wystarczjc formacj. Od roku 2009 zaczy si prby podjcia podstawowej formacji czonkw Bractwa w formie comiesicznych spotka modlitewno-formacyjnych poczonych z katechez.
 

Logowanie