kosciol-z-napisem-wieczysta-adoracja
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:454. Error 9: Invalid character

21 marca 2010

21 marca 2010r. Kolejne spotanie Bractwa Adoracyjnego
Ewangelia k 24,13-32
Temat: Towarzyszenie Duchowe

Kolejny ju raz czonkowie Bractwa spotkali sie na wsplnej adoracji Najwitszego Sakramentu w niedziel 21 marca o godz. 1530. Byo to otyle pikne i wane spotkanie, e w naszej parafii rozposzy sie wanie rekolekcje. Prowadzi je O. Stanisaw Demski - redemptorysta.
Towarzyszenie duchowe- rnie jest interpretowane, ale my skupilimy si na Jezusie Chrystusie,ktry nigdy nas nie opuszcza, kroczy obok nas w drodze do wiecznego Emaus. " Kady z nas ma swoje Emaus. Swoj droge ycia, na ktrej spotyka Jezusa. Czy Go rozpoznaje? Oto jest pytanie?. Niestety, jake czsto oczy nasze s jakby na uwizi i nie rozpoznaj, e koo nas idzie sam Bg. "Kady czowiek szuka gdzie w gbi serca prawdziwej przyjazni, odpowiedniego towarzystwa - cho moe ju nieraz zniechci si do niej, juz w ni nie wierzy, to jednak wci jej pragnie. Tak zniechecony staj przed Twoim Majestatem w czasie Mszy w. Ogarnity Twoja Mioci doznaj olnienia obecnoci Boga, ktry jest jedyn Osob, ktra na mnie wci czeka. Nagle dostrzegam, e to jest sam Bg, ktry jest cay dla mnie i tylko dla mnie. Ja te pragne cay by dla Niego.
Bd prbowa wchodzi z nim w relacj. W relacj osobowa, a nawet intymn. Chc si z Nim zaprzyjani, bym mg Go rozpoznac na mojej drodze ycia, ktra prowadzi do wiecznego " Emaus".
 

Gwne menu

Logowanie