kosciol-z-napisem-wieczysta-adoracja
Start wiadectwa i artykuy Przeglad artykuw
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:454. Error 9: Invalid character

Artyku o Sokce na stronie onet.pl

Koronka do Jezusa Chrystusa w Najwitszym Sakramencie


Na pocztku:
Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo..., Wierz w Boga Ojca...


Na duych paciorkach:
Niech bdzie pochwalony Przenajwitszy sakrament, prawdziwe Ciao i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.


Na maych paciorkach:
O Jezu obecny w Przenajwitszym Sakramencie - bd dla nas i caego wiata rdem aski ycia wiecznego. (10 razy)


Na zakoczenie:
Niech bdzie pochwalony Przenajwitszy sakrament, prawdziwe Ciao i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (3 razy)

Za pozwoleniem wadzy kocielnej
Kuria Metropolitalna Biaostocka
dnia 26 wrzenia 2011 r., nr 718/11/A
 

Audycja w Radiu Plus

Fragmenty audycji w Radiu Plus Warszawa
powiconej cudom eucharystycznym
z cyklu
Eteryczna Akademia Sztuki
z dnia 23 czerwca 2011 (Boe Ciao)
W rozmowie uczestnicz:
Pan Marek Jaromski (prowadzcy), Pan Zenon Zikowski, Ks. Bolesaw Szewc, Pan Pawe Kska (realizator) oraz suchacze

1. Ciao, sarx i soma
2. "Szkodliwo" cudw
3. Co to jest Cud?
4. Znaczenie cudw
5. Cud jest adresowany do konkretnego czowieka
6. Cud jest znakiem dla czowieka
7. W Eucharystii jest Ciao Zmartwychwstaego Chrystusa
8. Cud w Lanciano
9. Cuda Eucharystyczne a spotkanie z Chrystusem
10. Myl Benedykta XVI
11. Udzielanie si Boga w Eucharystii
12. wiadectwa adorujcych na Kole
13. Aby si spotka z Chrystusem Eucharystycznym
 

Sanktuarium wieczystej adoracji Eucharystii - fragment

SANKTUARIUM WIECZYSTEJ ADORACJI EUCHARYSTII ? ?RESPIRATOREM? DUCHOWYM DLA PIELGRZYMUJCEGO KOCIOA PORD ?ZADYSZANEGO? WIATA

Ks. dr hab. Marian Duda
Rektor Instytutu Teologicznego w Czstochowie

?Eucharystia, pojta jako zbawcza obecno Jezusa we wsplnocie wiernych
i jako jej pokarm duchowy, jest czym najcenniejszym,
o Koci posiada na drogach historii?
[1].

Wstp

Bdc nieustannie w drodze, Koci niesie w sobie ?skarb nie z tego wiata? ? obecno ywego, Eucharystycznego Jezusa Pana. Nieustannie celebruje on Jego Pamitk, karmi si Nim, adoruje Go i dzieli si Nim ze wiatem, do ktrego jest posany. Celebracja Eucharystii, Komunia eucharystyczna oraz wypywajca z niej misja ewangelizacyjna, do ktrej zachcaj zreszt kocowe sowa Mszy w. ?Idcie...?, maj swj czas, miejsce i konkretn form. Rwnie na adoracj Eucharystii Koci znajduje czas, miejsca i rnorakie formy, gdy, jak uczy Jan Pawe II: ?W sposb realny [Chrystus] obecny jest take wtedy, gdy konsekrowany Chleb przechowywany jest w tabernakulum ?jako duchowe centrum wsplnoty religijnej i parafialnej?[2].

Więcej…
 

Sowo parafia pochodzi od aciskiego sowa parochia, czyli transkrypcji greckiego rzeczownika odczasownikowego paroikia, ktry oznacza ?trwanie pord?. Sowo to pojawia si w Licie witego Pawa do Efezjan, ktry pisze: ? nie jestecie ju obcymi i przybyszami (paroikoi), ale jestecie wsp obywatelami witych?. Sowo paroikos zostao uyte na okrelenie pierwszych wsplnot chrzecijaskich, poniewa ich czonkowie nie mieli staego miejsca na ziemi, byli wic ? mieszkacami niebios?, pielgrzymami w drodze do niebieskiej ojczyzny. Dzi parafia oznacza wsplnot chrzecijan na okrelonym obszarze nalecym do diecezji. U rda tego znaczenia s nasze europejskie i chrzecijaskie korzenie. Do IV wieku wsplnoty chrzecijaskie gromadziy si wok biskupa w wikszych miastach. W IV wieku ewangelizacja zacza ogarnia rodowiska wiejskie. Parafie powstaway na og w wielkich posiadociach ziemskich, lub wok pustelni jakiego mnicha budowano domy. Nastpnie wznoszono koci, najczciej z przylegajcym do niego cmentarzem. Biskup posya tam kapana. Mieszkacy gromadzili si na Msze wite, sprawowanie sakramentw, uroczystoci i pogrzeby. Do takiej maej, wydzielonej jednostki przylgna nazwa ?parafia?. Opiek nad ni powierzono kapanowi, ktry w imieniu biskupa kierowa grup wiernych. Dzisiaj orodkiem parafii jest koci, w ktrym sprawowane s Msze wite i pozostae sakramenty. Wierni gromadz si wok proboszcza. Tu goszone i przyjmowane jest sowo Boe. Zanoszone s modlitwy za wszystkich ludzi.
Zaloguj się, aby zobaczyć.
 

Gwne menu

Logowanie