kosciol-z-napisem-wieczysta-adoracja
Start wiadectwa i artykuy Eucharystyczne Miosierdzie Boga
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:454. Error 9: Invalid character

Miny ju dugie lata, w ktrych miay miejsce niezliczone spotkania z Chrystusem Eucharystycznym na Wieczystej Adoracji w Kaplicy na Kole. Maa cz z nich pozostawia swj lad w postaci wiadectwa wpisanego do ksigi wyoonej w kaplicy wieczystej adoracji. Nad kadym takim wiadectwem pochylam si z szacunkiem, bo w nim znajduje si odbicie jedynej i niepowtarzalnej mioci Chrystusa do jakiej osoby na og mi nie znanej. Pene znaczenie spotkania z Nim zna sam Bg, tym niemniej to zapisane wiadectwo nieraz moe by pomoc dla wielu z nas, aby lepiej zrozumie nasz wasn relacj z Bogiem. Dlategopowstaje cykl krtkich artykuw bdcych refleksj nad wybranymi wiadectwami z ostatnich lat. Te wiadectwa mwi nam, e Bg okazuje na rne sposoby swoje niezwyke miosierdzie, a jest Ono zwizane z Jego Eucharystyczn Obecnoci i z wiar w ni. Std tytu cyklu: Eucharystyczne miosierdzie Boga.

Zawarte w krtkich artykuach refleksje s prbami ukazania jakiego aspektu ycia chrzecijaskiego, ktry moe by zilustrowany danym wiadectwem. Nale one do dziedziny ycia duchowego, wic odwouj si do terminw teologicznych i terminw psychologicznych, czsto nie traktujc ich jako terminw waciwych lecz rozumianych w sensie pewnej analogii lub metafory. Dla teologa mog wyda si psychologizowaniem w teologii, a psycholog moe w nich widzie pomieszanie teologii z psychologi lub innymi dziedzinami. Jednak teksty te z reguy nie nale ani do teologii, ani do psychologii, s za prb opisu dziedziny styku aski i natury, a do owej natury ludzkiej naley psychika.

xoba

Wspomniane artykuy wraz z kolejnymi wiadectwami s publikowane w gazecie parafialnej "Koo w. Jzefa"

93 pocztkowe wiadectwa zostay wydane drukiem w Informatorze przygotowanym na I Forum Wieczystej Adoracji Najwitszego Sakramentu w Parafiach w zwizku z Jubileuszem 25-cio lecia Wieczystej Adoracji w Parafii w. Jzefa na Kole:

Pertpetuo adoremus, opracowanie: Ks. Zbigniew Godlewski, Ks. Bolesaw Szewc, Warszawa ? Koo 2012, ss.77-106.

Pozycj t mona naby w Parafii w. Jzefa Oblubieca NMP na Kole, tel. kancelarii: 22877 57 90 lub w Wydawnictwie Stampa: wyd.stampa@interia.plGwne menu

Logowanie