kosciol-z-napisem-wieczysta-adoracja
Start Świadectwa i artykuły Eucharystyczne Miłosierdzie Boga

Eucharystyczne Miłosierdzie Boga

Minęły już długie lata, w których miały miejsce niezliczone spotkania z Chrystusem Eucharystycznym na Wieczystej Adoracji w Kaplicy  na Kole. Mała część z nich pozostawiła swój ślad w postaci świadectwa wpisanego do księgi wyłożonej w kaplicy wieczystej adoracji. Nad każdym takim świadectwem pochylam się z szacunkiem, bo w nim znajduje się odbicie jedynej i niepowtarzalnej miłości Chrystusa do jakiejś osoby na ogół mi nie znanej. Pełne znaczenie spotkania z Nim zna sam Bóg, tym niemniej to zapisane świadectwo nieraz może być pomocą dla wielu z nas, aby lepiej zrozumieć naszą własną relację z Bogiem. Dlatego powstaje cykl krótkich artykułów będących refleksją nad wybranymi świadectwami z ostatnich lat. Te świadectwa mówią nam, że Bóg okazuje na różne sposoby swoje niezwykłe miłosierdzie, a jest Ono związane z Jego Eucharystyczną Obecnością i z wiarą w nią. Stąd tytuł cyklu: Eucharystyczne miłosierdzie Boga.

Zawarte w krótkich artykułach refleksje są próbami ukazania jakiegoś aspektu życia chrześcijańskiego, który może być zilustrowany danym świadectwem. Należą one do dziedziny życia duchowego, więc odwołują się do terminów teologicznych i terminów psychologicznych, często nie traktując ich jako terminów właściwych lecz rozumianych w sensie pewnej analogii lub metafory. Dla teologa mogą wydać się psychologizowaniem w teologii, a psycholog może w nich widzieć pomieszanie teologii z psychologią lub innymi dziedzinami. Jednak teksty te z reguły nie należą ani do teologii, ani do psychologii, są zaś próbą opisu dziedziny styku łaski i natury, a do owej natury ludzkiej należy psychika.

xoba

Wspomniane artykuły wraz z kolejnymi świadectwami są publikowane w gazecie parafialnej "Koło Św. Józefa"

93 początkowe świadectwa zostały wydane drukiem w Informatorze przygotowanym na I Forum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafiach w związku z Jubileuszem 25-cio lecia Wieczystej Adoracji w Parafii Św. Józefa na Kole:

Pertpetuo adoremus, opracowanie: Ks. Zbigniew Godlewski, Ks. Bolesław Szewc, Warszawa – Koło 2012, ss.77-106.

Pozycję tę można nabyć w Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole, tel. kancelarii: 22 877 57 90 lub w Wydawnictwie Stampa: wyd.stampa@interia.pl