Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP
LockWarszawa  Koło, ul. Deotymy 41
Start AKTUALNOŚCI Święte Triduum Paschalne

Święte Triduum Paschalne

Email Drukuj PDF

Święte Triduum Paschalne jest najważniejszym wydarzeniem w Kościele Katolickim, w trakcie którego przeżywamy Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

Wielki Czwartek

Msze św. tylko wieczorem. Spowiedź tylko rano od godz. 7.00 do 8.00.
Msza Wieczerzy Pańskiej - 16.00, 18.30

Wielki Piątek

Spowiedź tylko rano od godz. 7.00 do 8.00
Ciemna Jutrznia o godz. 8.00
Liturgia Męki Pańskiej - 15.00, 18.30

Wielka Sobota

Święcenie pokarmów w godzinach od 7.00 do 17.00
Spowiedź tylko rano od godz. 7.00 do 8.00
Ciemna Jutrznia o godz. 8.00
Wigilia Paschalna - godz. 20.00

Niedziela

Procesja rezurekcyjna - godz. 6.00

 

Kancelaria parafialna czynna będzie w tym tygodniu tylko we wtorek i środę.

 


 

krzyz_oltarz

 

Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek a kończy nieszporami w Niedzielę Zmartwychwstania.

Wielki Czwartek rano sprawowana jest w kościele katedralnym Msza Krzyżma świętego, podczas, której biskup błogosławi oleje chorych i katechumenów oraz konsekruje święte krzyżmo (olej zmieszany z balsemem, stosowany do namaszczeń m.in. przy bierzmowaniu, poświęceniu kościoła, święceniach kapłańskich). Kapłani zabierają oleje do swoich parafii. Msza Krzyżma kończy okres Wielkiego Postu.
Wieczorem sprawowana jest Msza
Wieczerzy Pańskiej. Jej teksty przenoszą nas do Wieczernika, gdzie Chrystus Pan podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił Eucharystyczną Ofiarę swojego Ciała i Krwi oraz Sakrament Kapłaństwa. W Wieczerniku Jezus swoim przykładem zobowiązał uczniów do świadczenia miłości bliźniego, obmywając im nogi. Po wieczerzy Chrystus udaje się na Górę Oliwną, gdzie w modlitwie przeżywa trwogę konania. Zdradzony przez Judasza, pojmany przez oprawców, zostaje skazany na śmierć. Po wyroku zaprowadzony do więzienia, poddany jest okrutnym cierpieniom z rąk żołnierzy i straży. To właśnie Ciemnica, do której przenosi się Najświętszy Sakrament po obrzędach Wielkiego Czwartku, upamiętnia mękę naszego Pana.

Wielki Piątek to dzień śmierci Jezusa Chrystusa na Krzyżu

W dzień ten nie odprawia się Mszy świętych, dla uczczenia jedynej zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa, który
jako Najwyższy Kapłan Nowego Przymierza, złożył Ojcu ze swojego życia najwyższą Ofiarę. W ten dzień kapłan zanim uda się do ołtarza, pada twarzą do ziemi w adoracyjnej ciszy.

Liturgia tego dnia (Liturgia Męki Pańskiej) składa się z:

- Liturgii słowa: czytanie z Księgi Izajasza, Psalm 31, czytanie z Listu do Hebrajczyków, czytanie z Ewangelii - Męka Pańska wg św. Jana, Modlitwa Powszechna.

- Adoracji Krzyża – wierni oddają cześć Krzyżowi Świętemu,

- Komunii Świętej.

- Procesji do Grobu Pańskiego - Najświętszy Sakrament przenosi się procesjonalnie do Grobu Bożego i wystawia do adoracji. Wielki Piątek jest najbardziej żałobnym dniem, ale także dniem zwycięstwa. Dokonało się przecież zapowiedziane od tysięcy lat zbawienie rodzaju ludzkiego.

Wielka Sobota -  jest to czas adoracji: ciszy, skupienia i czuwania przy Grobie Pańskim.

Nie ma w tym dniu żadnego nabożeństwa, odbywa się tylko święcenie pokarmów, a po zachodzie słońca rozpoczyna się Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczynająca Niedzielę Zmartwychwstania.

Wigilia Paschalna i Niedziela Wielkanocna - pamiątka Zmartwychwstania Chrystusa.

Liturgia Wielkiej Niedzieli rozpoczyna się nocną Liturgią Wigilii Paschalnej, która składa się z:

* Liturgii Światła - przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się Paschał – symbol Chrystusa, na którym kapłan rysuje krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega), bieżącą datę, oraz wbija pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa. Po wejściu do kościoła i rozświetleniu jego wnętrza kapłan śpiewa uroczysty Exultet, który otwiera zarazem bogatą Liturgię Słowa
* Liturgii Słowa - czytane jest dziewięć czytań ze Starego i Nowego Testamentu,
* Liturgii Chrzcielnej -
Liturgię chrzcielną rozpoczyna litania do Wszystkich Świętych. W czasie modlitwy kapłan zanurza w wodzie Paschał w celu jej poświęcenia i prosi Boga, aby przez swojego Syna zesłał na tę wodę moc Ducha Świętego
* Liturgii Eucharystycznej - Wszyscy obecni pokropieni wodą święconą, odnowieni z wody i Ducha Świętego biorą udział we Mszy Paschalnej, w czasie której zabrzmią wszystkie dzwony i radosne Alleluja wielkanocne.

Kontynuacją liturgii Wigilii Paschalnej jest Procesja Rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem, która jest radosnym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. W naszej Parafii procesja rezurekcyjna odbywa się przed pierwszą poranną Mszą Swiętą Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Poprawiony ( poniedziałek, 03 kwietnia 2023 )  

Użytkownicy on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości