Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP
LockWarszawa  Koło, ul. Deotymy 41
Start AKTUALNOŚCI Przykazania kościelne

Przykazania kościelne

Email Drukuj PDF

Przykazania kościelne są nam podarowane, aby pomóc kroczyć drogą do Boga, wyznaczają jej kierunek. Konferencja Episkopatu Polski zaproponowała nowe brzmienie przykazań kościelnych, po czym zostały  one zatwierdzone 22 maja 2002 r. przez watykańską Kongregację Nauki Wiary. Zapoznajmy się z nimi a przytoczone wyjaśnienia niech pomogą nam wypełniać nasze obowiązki.


NOWE SFORMUŁOWANIA PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH I WYKŁADNIA DLA PRZYKAZAŃ I I IV


Nowe sformułowania przykazań kościelnych:

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokar­mów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.


Wykładnia niektórych sformułowań przykazań kościelnych:


Pierwsze przykazanie:

Świętami nakazanymi poza niedzielami są:

Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII);
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 I);
Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I);
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;
Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny (15 VIII);
Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI).


Czwarte przykazanie:

Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szcze­gólnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.

Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożno­ści i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiąz­ków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.

Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.

Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Bożego Narodzenia.

Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszyst­kich między 18. a 60. rokiem życia.

Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w pią­tek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty.

Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu.

Za zgodność + Piotr Libera


Warszawa, dnia 12 marca 2003 r.

Poprawiony ( wtorek, 31 lipca 2012 )  

Użytkownicy on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości