Czerwiec miesiącem Najświętszego Serca Jezusa

Drukuj

jezus-2

Czerwiec - to miesiąc szczególnego kultu Serca Bożego i Tajemnicy Eucharystii. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca Jezusowego w dni powszednie i niedziele bezpośrednio po Mszy św. o godz.18.00.

W piątek 11 czerwca 2021 będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obowiązuje post piątkowy.

Serce Jezusa dobroci i miłości pełne

 

W tradycji Kościoła za początek kultu Serca Bożego uważa się moment przebicia Bożego Serca na krzyżu. Ojcowie Kościoła i wierni w późniejszych wiekach, przede wszystkim kontemplowali miłość Chrystusa, która zaprowadziła Go na Krzyż. Wiek XVII wniósł nowe ożywienie kultu Serca Bożego, kiedy to Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque, że ,,gorące pragnienie miłości ze strony ludzi skłoniło Go do objawienia nam swego Serca ze wszystkimi jego bogactwami miłości, miłosierdzia, łaski, świętości i zbawienia, aby tych wszystkich, którzy według swej możności oddawać Mu będą hołd i szerzyć Jego cześć, miłość i chwałę, obficie i hojnie obdarzy tymi skarbami".

Nabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch podstawowych elementów: adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Historia powstania tej Litanii jest dosyć ciekawa. Gdy w XVIII wieku w Marsylii wybuchła zaraza, jedna z zakonnic ułożyła ją, aby wybłagać ratunek dla miasta. Po pewnym czasie zaraza ustąpiła. Początkowo modlitwa ta składała się z 26 wezwań, później dodano do niej jeszcze 7, dzięki czemu Litania licząca 33 prośby upamiętnia symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi.

Poprawiony ( poniedziałek, 12 lipca 2021 )